Stichting

Stichting Repair Café Nederland is opgericht op 2 maart 2010 en is gevestigd in Amsterdam.

Doelstellingen

Stichting Repair Café Nederland wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

  • Leonie Reinders (directeur Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) – voorzitter
  • Martijn Leusink – secretaris
  • Tim Stok (penningmeester The Hunger Project Nederland) – penningmeester
De dagelijkse leiding is in handen van Martine Postma.
Medewerkers zijn Nina Blanken en Nieske Kalkman.
Adviseur van Stichting Repair Café Nederland is Kees Noorman.

Jaarverslagen

Stichting Repair Café Nederland beschrijft haar activiteiten en ontwikkeling jaarlijks in een jaarverslag, met bijbehorende jaarrekening. Download deze documenten hier:

ANBI-status

Stichting Repair Café Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om de Stichting te steunen. Lees hier de voorwaarden voor fiscaal voordelig schenken.
In verband met de aanscherping van de ANBI-regels per 1 januari 2014 maakt Stichting Repair Café Nederland ook de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid.

Kamer van Koophandel

Stichting Repair Café Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 34383930.